Proiecte

Proiecte

Administraţia a elaborat şi materializat un număr important de proiecte de dezvoltare economică şi socială care vor avea meni¬rea de a transforma Comuna într-o localitate cu adevărat modernă.
Dintre acestea se pot enumera în domeniul infrastructurii: pietruirea a 5 km de drumuri în Castelu şi 7 km în Nisipari; 4 km de trotuare în Castelu; asfaltarea a două străzi din satul Nisipari; construcţii de refugii, pentru călători, în Castelu şi Nisipari; alimentarea cu apă, 4 km în Nisipari, executarea de foraje pentru alimentare cu apă potabilă la Nisipari; extinderea iluminatului public la Castelul şi Nisipari; în domeniu învăţământului: reabilitarea şcolii Castelu; construirea de grupuri sanitare şi staţie de epurare la şcoala din Nisipari; renovarea corpului "C" a căminului şi a cantinei din cadrul Grupului Şcolar Agricol Castelu; dotarea cu centrală termică a şcolii şi a grădiniţei din Castelu precum şi a şcolii din Nisipari; culte şi obiective culturale: dotarea cu centrală termică a bisericii ortodoxe din Castelu; reparaţii capitale şi extinderea Căminului cultural din Nisipari; modernizarea şi dotarea Căminului cultural din Castelu; administraţia publică - locală: extinderea primăriei şi dotarea cu mobilier şi informatizarea activităţii prin achiziţionarea de calculatoare, softuri şi programe; realizarea serviciului public comunitar de evidenţă a populaţiei, etc.
De asemenea se au în vedere o serie de propuneri, de perspectivă, care se vor derula în perioada următoare: pietruiri de drumuri comunale, 29 km; amenajare de trotuare în satul Nisipari; canalizare în Castelu şi Nisipari; extinderea reţelei electrice în zona de nord a localităţile Castelu şi Nisipari; construirea de locuinţe sociale; construirea unei săli de sport la Castelu; amenajarea unui parc la Nisipari; construcţia unei geamii la Castelu; construcţia unei săli de sport la Grupul Şcolar Agricol Castelu; amenajarea unor terenuri de joacă în cele două localităţi; construcţia unei noi grădiniţe la Nisipari; şi extinderea grădiniţei din Castelu.
Toate aceste investiţii vor alinia comuna la cerinţele actuale ale dezvoltării rurale ale unei ţări membre a Uniunii Europene şi vor aduce localitatea în traseele investiţionale importante ale judeţului, având în vedere potenţialul său agricol şi situarea sa într-o zonă ecologică.