Educatie

Amabasadorul SUA în România, domnul Nicholas Taubman, a donat cărţi bibliotecii şcolii cu clasele I-VIII din Castelu

Şcoala cu clasele I-VIII Castelu a avut onoarea ca într-o frumoasă zi de toamnă să aibă oaspeţi de seamă pe şeful Cultului Musulman din România, muftiul Iusuf Muurat însoţit de excelenţa sa ambasadorul S.U.A. în România, Nicholas Taubman şi Inspectorul  Şcolar General profesor Marian Sîrbu de la I.S.J. Constanţa într-o vizită caritabilă.
Oaspeţii au fost primiţi cu multă căldură de primarul comunei Castelu Nicolae Anghel, directorul şcolii Antoneta Prodan, colectivul de cadre didactice al şcolii, elevi. Ambasadorul S.U.A. a dăruit bibliotecii şcolii volume de cultură şi istorie americană, iar  primarul şi directorul şcolii au primit din partea excelenţei sale Enciclopedia S.U.A. – Virginia. Primarul Castelului i-a dăruit în schimb un volum intitulat Dobrogea care să-i amintească de comunitatea noastră. După momentul artistic pregătit de elevi diplomatul american a făcut poze pe treptele şcolii cu gazdele, apoi însoţit de muftiul Iusuf Muurat a vizitat două familii musulmane din Castelu, le-a dăruit cărţi şi le-a urat mult succes la şcoală.
4.10.2007
Învăţare pe tot parcursul vieţii


Anul şcolar 2009 – 2010 a fost unul cu multe realizări pentru Şcoala cu clasele I-VIII Castelu. Unul dintre acestea este încheierea proiectului „Noi, copiii, pentru mediul Europei” din cadrul programului Comenius.
Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a doi ani şcolari, 2008 – 2010 şi, aşa cum spune şi titlul a avut ca obiectiv conştientizarea elevilor despre importanţa mediului înconjurător. Cei doi ani au avut teme diferite. Astfel, în anul 2008 – 2009, tema a fost „Cum ne purtăm responsabil cu sursele de apă”, iar anul aceste şcolar „Cum putem evita producerea deşeurilor”.
Pentru şcoala noastră proiectul a fost important din multe puncte de vedere.
În primul rând, în 2008, când am primit aprobare pentru începerea proiectului, Şcoala cu cls. I-VIII Castelu a fost singura şcoală din mediul rural din judeţul Constanţa care avea un asemenea proiect.
În al doilea rând, atât elevii, cât şi cadrele didactice au avut oportunitatea schimbului de experienţă cu colegii din ţările partenere: Germania, Polonia şi Ungaria. Acest proces de învăţare pentru toţi s-a realizat datorită celor 40 de mobilităţi pe care şcoala le-a desfăşurat de-a lungul proiectului. Aceste deplasări s-au realizat în toate ţările participante la proiect, Şcoala Castelu fiind gazdă pentru partenerii noştri în octombrie 2009.
Ultimele mobilităţi au avut loc în oraşul Simmern din Germania şi în Kedzierzyn-Kozle, în Polonia. Cei treisprezece elevi şi patru profesori care au plecat în Germania au participat la activităţile pregătite de gazde: vizitarea unui centru de colectare şi sortare a deşeurilor, drumeţii în pădure, realizarea de afişe pentru produsul final al proiectului, obiectivul final fiind responsabilizarea noastră, a tuturor, în legătură cu protejarea naturii.
În Polonia, în perioada 30 mai – 2 iunie, a avut loc festivitatea de încheiere a proiectului. Elevii din toate şcolile participante au pregătit momente artistice (cântece şi piese de teatru) cu teme ecologice: sortarea deşurilor, economisirea apei, protejarea mediului, aruncarea gunoiului în natură.
Nu în ultimul rând, proiectul a fost important deoarece ne-a deschis uşa pentru viitoare colaborări cu şcoli din Uniunea Europeană în cadrul programului Comenius. Suntem convinşi că întâlnirea pregătitoare din Sofia, Bulgaria, să se concretizeze în următorul an şcolar într-un nou proiect.
"Fiecare Copil în Şcoală" devine realitate la Castelu

La 5 luni de la semnalul de alarmă tras de directoarea şcolii din Castelu (Constanţa): „Ştiu 100 de copii care nu vin la şcoala, ce pot să fac?”  Fiecare Copil în Şcoală a devenit realitate la Castelu.  
Rata analfabetismului creştea peste noapte în Castelu, pe fondul unei sărăcii extreme, la care se adaugau şi dificultăţile specifice comunităţilor în care minorităţile sunt departe de a fi integrate în societate. În momentul în care a intervenit în comunitate, Ovidiu  Rom a propus o soluţie pe termen scurt, de urgenţă – formarea de clase şi grupe educaţionale pentru copiii care nu erau înscrişi la şcoală şi o soluţie pe termen lung -  care să ducă la rezolvarea problemelor de fond.
Noul an vine cu primele rezultate ale strategiei pe termen lung implementată de Ovidiu Rom, care are acum ca partener, pe lîngă autorităţile locale şi Fundatia Porti Deschise-Open Doors Foundation din Medgidia, prezentă în comunitatea locală din Septembrie 2008, şi un puternic reprezentant al mediului de afaceri: Carrefour.
Astfel, 29 ianuarie se vor inaugura 3 spaţii de învăţare din noua clădire a şcolii, urmând ca pe parcursul anului şcolar să se finalizeze toate cele 6 clase. Aceste spaţii noi ajută la diversificarea ofertei educaţionale şi au la bază metodologia de lucru dezvoltată de-a lungul a peste 8 ani de activitate de membrii Asociaţiei Ovidiu Rom. Atât copiii, cât şi cadrele didactice vor găsi aici materiale care să îi ajute să se dezvolte din punct de vedere profesional şi personal. Activităţile desfăşurate vor avea în vedere dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii, a gândirii critice etc. – competenţe necesare succesului în mileniul III.
Activităţile îi vizează şi pe părinţii copiilor care au nevoie de sprijin pentru a nu abandona şcoala. Aflaţi ei înşişi în situaţia în care au nevoie de îndrumare când vine vorba de interacţiunea cu mediul structurat al şcolii, părinţii beneficiază de ateliere interactive, care conţin şi aplicaţii cu caracter ludic.
„Pentru comunitatea din Castelu,  proiectul „Fiecare copil în şcoală” este important deoarece ne ajută să identificăm posibile soluţii şi ne sprijină să realizăm intervenţii pentru copiii care provin din medii sociale defavorizate.  Ne confruntăm la Castelu cu un fenomen, faptul că mulţi părinţi de etnie turcă romă nu îşi înscriu la şcoală copiii din cauza sărăciei şi a faptului că ei însuşi sunt analfabeţi.
Înţelegerea şcolii ca pe o parte integrantă a comunităţii este o prioritate a dezvoltării comunei noastre, ne dorim  un centru de educaţie, care să răspundă nevoilor comunităţii, iar noi să sprijinim parteneriatul educaţional concentrându-ne efortul  asupra identificării de probleme, soluţii, resurse la nivelul educaţiei din comunitate. Programele educaţionale din localitatea Castelu promovează valori precum responsabilitatea, cooperarea, participarea, transparenţa şi comunicarea. Consider că acest proiect era mai mult decât necesar în comunitate pentru viitorul localităţii” -  Nicolae Anghel, Primarul Comunei Castelu.
Proiectul „Fiecare copil în şcoală” na ajută să  fundamentăm demersul educaţional pe un set de valori comune specifice comunităţii Castelu. Conceptul „Şcoala – inima comunităţii” sub care se desfăşoară întreaga activitate reprezintă o necesitate ca instituţia noastră să fie o şcoală prietenoasă cu comunitatea, un adevărat parteneriat educaţional cu efecte benefice în dublu sens. În proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala noastră are rolul de instituţie comunitară principală, fiind o organizaţie cu iniţiative care duc la parteneriate şi cooperare capabile să dinamizeze şi să dezvolte comunitatea din Castelu. Abandonul şcolar de-a lungul generaţiilor a dus la apariţia unui adevărat fenomen în comunitate şi mă bucură ca apelul meu a avut ecoul de care aveam nevoie pentru găsirea unei soluţii care să răspundă atât aspectelor educative cât şi celor sociale. Acest prim proiect de asemenea anvergură la Castelu se datorează implicării primarului şi Asociaţiei Ovidiu Rom  şi  cu siguranţă  nu va fi ultimul” - Antoneta Prodan, Directoarea Şcolii din Castelu.
Acesta este începutul unei iniţiative pe termen lung, care are ca obiectiv implementarea de soluţii de reducere a decalajului educațional cauzat de sărăcie, prin sprijinirea familiilor aflate în situaţii de risc social pentru care sistemul şcolar prezintă adeseori provocări financiare și sociale descurajatoare.
“Noul proiect reprezintă un succes pentru iniţiativa naţională de a ajuta copiii să nu renunţe la şcoală şi în acelaşi timp pentru noi, pentru că reuşim ceea ce ne-am propus: să contribuim la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Copiii sunt cei mai vulnerabili dintre noi, astfel încât un număr mare dintre proiectele sociale ale Carrefour, le sunt dedicate. Suntem onoraţi că participăm la adoptarea unei şcoli şi că-i încurajam pe cei mici să spere într-o viaţă mai bună urmând calea educaţiei. Le dorim aşadar elevilor mult succes, multă voinţă şi-i aşteptăm când vor creşte să facă parte din echipele Carrefour!” – Andreea Mihai, Director Marketing, Carrefour România.

Maria Gheorghiu, Director Executiv  al Asociaţiei Ovidiu Rom, spune că ,,Acest proiect a derivat din propunerea de politici publice ,,Fiecare Copil în Şcoală în 4 paşi” şi este o platformă pentru un parteneriat local activ pentru educație, care include vocea actorilor locali: consilii locale, ONG-uri, școli, inspectorat şcolar judeţean, comunitatea de afaceri. Aceasta este prima etapă dintr-un plan multi-anual menit să faciliteze funcționarea mecanismelor de dezvoltare a comunitătii locale în contextul descentralizării.  Rolul Asociaţiei Ovidiu Rom este unul de catalizator în prima etapă, urmând ca treptat liderii locali să preia integral această responsabilitate. Deşi scurtă, activitatea din lunile septembrie-decembrie a permis identificarea resurselor locale pentru modernizarea procesului de învăţământ. Un prim rezultat: în luna noiembrie frecvenţa şcolară a fost de 100%. Ne bucur să avem Carrefour alături de noi. ”


Justificarea proiectului

În  perioada 2001- 2008, rata abandonului pentru clasele I-IV aproape că s-a triplat, iar în cazul claselor
V – VIII, rata abandonului a crescut de patru ori . Abandonul şcolar este cauzat în principal de sărăcia severă, gradul scăzut de educaţie al părinţilor, lipsa de informaţie în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile părinţilor, şi lipsa de pregătire a profesorilor.

Dezvoltarea economiei românești și a societăţii în general, dar şi modul în care România este percepută în afară depind în mare parte de gradul de educaţie a întregii populaţii.  Abandonul şcolar perpetuează sărăcia asupra multor generaţii şi  generează infracţionalitate şi disfuncţii sociale. La rândul lor, acestea creează stereotipuri negative, atât în România, cât și în străinătate.

Fiecare Copil în Şcoală este responsibilitatea fiecăruia dintre noi www.fiecarecopilinscoala.ro

Asociația Ovidiu Rom promovează oportunitățile egale în rândul celor mai săraci membri ai societăţii româneşti. În 2001 Leslie Hawke şi Maria Gheorghiu au demarat în Bacău o constelație de programe menite să ajute familiile extrem de sărace să se întreţină singure. Au înfiinţat Asociaţia Ovidiu Rom în 2004 şi au extins programele în Bucureşti.
În 2006 Ovidiu Rom a lansat iniţiativa naţională ,,Fiecare Copil în Şcoală” care își propune să aducă fiecare copil din România la școală și pe drumul absolvirii cu succes a liceului.

Contact:

Ovidiu Rom
Nicoleta Popa – 0728 77 88 18   Str. Dr. Râureanu, nr. 4, etaj 3, Bucureşti, 050048   tel/fax: 021-315.88.06;
e-mail: nicoleta.popa@ovid.ro; www.ovid.ro

Fundatia Porti Deschise- Open Doors Foundation
www.open-doors-foundation.com

Carrefour
Andreea Mihai, Director Marketing,  pr_carrefour@carrefour.ro

Şcoala Castelu
Antoneta Prodan e-mail: antonetaprodan@yahoo.com


Jurnalistul castelan


De  mult timp se vorbeşte despre discrepanţa dintre şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural, despre elevii de la sate şi cei din oraşe. Se spune că elevii nu au aceeaşi şansă la o educaţie de calitate, care să formeze tineri capabili să funcţioneze într-o societate în continuă schimbare. Soluţii pentru rezolvarea acestei situaţii există, una dintre ele fiind Proiectul pentru Învăţământul Rural.
Prin participarea la acest proiect Şcoala cu clasele I-VIII Castelu a devenit beneficiar al unui grant în valoare de aproximativ 9100 RON pentru derularea subproiectului „Jurnalistul castelan”, la acesta adăugându-se şi contribuţia de 10 % din partea Consiliului Local. Principalul obiectiv al proiectului este asigurarea unei oferte educaţionale care să satisfacă nevoile elevilor pentru integrarea lor în societate şi întărirea relaţiilor la nivelul comunităţii.
 Subproiectul a fost lansat la începutul lunii martie, urmând să se încheie în luna noiembrie şi are ca rezultat final redactarea revistei şcolii. Prin programul de achiziţii al subproiectului s-au achiziţionat echipamente, birotică şi s-a amenajat un spaţiu destinat redactării în cât mai bune condiţii a revistei „Castelanii”. De asemenea, au fost contractate şi serviciile unui jurnalist profesionist, care i-a îndrumat pe elevii din colectivul de redacţie al revistei, dezvăluindu-le câteva din tainele acestei meserii. Astfel,  primul număr al revistei a văzut deja lumina tiparului, elevii lucrând acum la al doilea număr.
În spiritul deschiderii şcolii către comunitate, în data de 9 octombrie 2008, ora 10,00, la Căminul Cultural din Castelu va avea loc spectacolul „Mlădiţe castelane” prin care se urmăreşte informarea comunităţii locale despre subproiectul „Jurnalistul castelan”  şi popularizarea revistei „Castelanii”. Suntem la început de drum, dar prin multă dăruire şi muncă sperăm să transformăm această revistă într-un element de durată care să consemneze succesele Şcolii Castelu.La şcoala din Castelu se derulează proiectul "Noi, copiii şi mediul Europei"


Şcoala noastră este câştigătoarea unui proiect european COMENIUS cu tema “Noi copiii şi mediul Europei - Cum să ne purtăm durabil cu resursele de apă în Europa şi cum să evităm producerea deşeurilor ”, în valoare de 24.000 de EURO, proiect care se derulează în perioada noiembrie 2008 – iunie 2010. Partenerii proiectului sunt: Polonia - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, Germania -  Rottmannschule Grundschule, Ungaria - Kölcsey Ferenc Általános Iskola şi România - Şcoala cu clasele I-VIII Castelu. Proiectul a fost conceput la întâlnirea preliminară care a avut loc în noiembrie 2007, în Zimmern, un orăşel din Germania, la Rottmannschule Grundschule.   
Cu acest proiect dorim să sensibilizăm elevii şcolilor participante în privinţa „unui comportament eficace şi de durata cu resursele naturale”. Astfel în primul an va sta în centrul atenţiei folosirea conştientă  a apei şi economisirea apei. Aceasta se va realiza cu ajutorul experimentelor, excursiilor şi a cercetărilor. În mod analog, în anul al doilea va fi abordata tema gunoaielor şi evitarea acestora. În acest sens vom colabora cu parteneri extraşcolari din împrejurimi. Scopul nostru este să mijlocim elevilor o conştientizare a mediului înconjurator, în cadru naţional şi european. Prima activitate a avut loc în oraşul Kedzierzyn Kozle-Polonia  în perioada 21-25.X.2008, iar Şcoala cu clasele I-VIII Castelu a participat cu 4 cadre didactice:
-Nicolae Luminiţa Elisabeta
-Radu Nicoleta
-Mircea Mihaela
-Buruiană Daniela
În primul an de proiect s-a stabilit dezbaterea temei: “folosirea conştientă  a apei şi economisirea acesteia”. Astfel, în fiecare ţară parteneră se vor desfăşura activităţile:
1.    Ce este apa?
2.    Importanţa apei;
3.    Circuitul apei;
4.    Resurse de apă.
În  mod analog, în anul al doilea va fi abordata tema “gunoaiele şi evitarea acestora”, urmând ca activităţile pentru această temă să se stabilească  la întâlnirea care va avea loc în România în septembrie 2009.
Şcoala noastră a lansat oficial proiectul într-un cadru festiv, în data de 4 decembrie 2009, în prezenţa Consiliului local, reprezentanţi ai I.S.J Constanţa precum şi reprezentanţi ai unor şcoli partenere în alte proiecte educative, elevi şi părinţi.
După lansare, în cadrul proiectului s-au organizat în şcoală activităţi legate de Apă-sursa vieţii, dezbateri, prezentare PowerPoint, centralizarea consumului de apă din şcoală, finalizate cu chestionare adresate elevilor. Rezultatele au fost comparate cu cele ale şcolilor partenere pe eTwinning.
Următoarea întâlnire cu toţi partenerii din proiect a avut loc la Budapesta-Ungaria, în perioada 23-27.III.2009 unde şcoala noastră a participat cu 3 cadre didactice: Nicolae Luminiţa Elisabeta, Iordan Ionela, Sandu Marius şi 7 elevi: Racu Elena, Drăguţ Camelia, Galani Ionuţ, Isa Bogdan, Dincu George, Cristea Bogdan şi Ţăranu Florin. Activităţile în cadrul proiectului au fost armonios împletite cu vizitarea unor obiective turistice din Budapesta: Palatul prinţesei Elisabeta, Citadella, peştera Drippstone, clădirea Parlamentului, etc. 
În cadrul proiectului au fost organizate excursii la staţiile de epurare şi de purificare a apei din Constanţa şi la acvariul din Tulcea, unde elevii şi cadrele didactice au avut discuţii cu specialiăti şi au asistat la câteva experimente. De asemenea, elevii au făcut experimente la şcoală folosind microscopul din dotare, asistaţi de domnul profesor de biologie Asănăchescu Nicolae. Elevii au realizat desene reprezentative.
În perioada 4-18.V.2009 s-a efectuat, în toate ţările partenere, măsurarea apei de ploaie. Urmează o discuţie între elevi şi profesori pe această temă, iar concluziile vor fi comparate cu cele din şcolile partenere, pe eTwinning.

Staţia de purificare
Măsurarea apei de ploaie
Staţia de epurare
Citirea apometrului la şcoală
Acvariul Tulcea

Coordonator proiect, director prof. Antoneta Prodan