Economie

Economie


Comuna Castelu are o economie agrară dispunând de o suprafaţă agricolă de 4705 ha, din care, în satul Castelu 1946 ha şi 2759 în satul Nisipari. Suprafaţa intravilan a satului Castelu este de 195, 35ha şi 190,21ha. în Nisipari.
In structura suprafeţei cultivate şi a producţiei vegetale ponderea cea mai mare revine culturilor de porumb, grâu, orz, rapiţă, floarea - soarelui etc. De asemenea o importanţă deosebită este acordată creşterii animalelor, în special a ovinelor şi bovinelor. Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea circa 39 de societăţi comerciale şi asociaţii familiare, în special, cu profil agricol dar şi în domeniul transporturilor, al comerţului şi servicilor. Dintre acestea mai importante ca pondere economică, în agricultură, sunt în Castelu: S.C. Agrias, S.C. Agromec, S.C. Agricola Serv, S.C. Agro Tudoran, S.C. Agro Mestania, S.C. Agro Luceafărul, S.C. Agro Kara Star, Asociaţia Ovis Prosper, etc; iar în satul Nisipari: S.C. Agrozootehnica, S.C. Viitoru, S.C. Niscereale, S.C. Prod Corn Class, S.C. Zeca Agro Max.