Consiliul local

COMISIA NR. 1

COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET-FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

PREŞEDINTE:                  MIRCEA MIHAELA – PDL
SECRETAR:                       ILIE CLAUDIU – PDL
MEMBRII:                          ŞUFANĂ IOAN – PDL
                                     BĂNICĂ MARIAN – PSD
                                     SALIM SEBAIDIN – PSD


COMISIA NR. 2

COMISIA LOCALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT

PREŞEDINTE:                 SANDU GABRIEL – PNG-CD
SECRETAR:                      DRAGOMIR MARIN – PNL
MEMBRII:                          PENA NICOLAE – PSD


COMISIA NR. 3

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI A LIBERTĂŢILOR CETĂŢEANULUI

    PREŞEDINTE:                 PRODAN ANTONETA – PDL
    SECRETAR:                      DAJIU MARIUS – PDL
    MEMBRII:                         POPA VASILE – PDL
                                                   CRIŞU JAN – PSD
                                       CHERIM GEVAT - PSD